Procedury COVID-19

W trosce zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla naszych pacjentów i personelu wprowadzone zostały nowe zasady przyjęć pacjentów:

  • Po wejściu do poczekalni obowiązuje przebywanie w maseczce i dezynfekcja rąk.
  • W poczekalni należy zdjąć odzież wierzchnią i powiesić w wyznaczonym miejscu.
  • W poczekalni obowiązuje zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy oczekującymi pacjentami – minimum 1 metr.
  • Pacjent używa zdezynfekowanego długopisu do podpisania wymaganych ankiet, w tym epidemiologicznej.
  • Usunięte zostały wszystkie zbędne przedmioty z poczekalni i miejsc ogólnodostępnych.
  • Czas przebywania na terenie przychodni  należy ograniczyć do minimum.
  • Należy unikać dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby, lub po ich dotknięciu umyć i zdezynfekować ręce.
  • Wszystkie powierzchnie, w tym klamki dezynfekujemy nie rzadziej niż co 2 godziny i obowiązkowo po każdym pacjencie.
  • Podczas pobytu w przychodni pacjent musi bezwzględnie stosować się do instrukcji lekarza i personelu.  
  • Wizyta rozpoczyna się od płukania ust płukanką na bazie chlorheksydyny.